Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem NR 29/VIII/2020 Wójta Gminy Braniewo z dn. 25 maja 2020 r., informuje się, że dn. 12.06.2020 r.(piątek), Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

Tuż po odśpiewaniu Hymnu Narodowego oraz utworzeniu Flagi Narodowej, udaliśmy się do 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewo na uroczysty apel z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wśród zaproszonych gości pojawili się: Wójt Gminy Pan Jakub Bornus, Starosta Powiatu Braniewskiego Pan Karol Motyka, Burmistrz Miasta Braniewa Pan Tomasz Sielicki, Komendant Powiatowy Policji w Braniewie nadkom. Tadeusz Telenga, kapelan ks. ppor. Sławomir Jarocki a także st.chor.sztab. Mariusz Sobiło podoficer dowództwa 9BBKPanc.

Ten wyjątkowy apel był również doskonałą okazją do wręczenia wyróżnień i awansów a także złożenia podziękowań i gratulacji dla żołnierzy i pracowników Brygady.

Dowódca 9BBKPanc płk Dariusz Kosowski wręczył Wójtowi Gminy Braniewo Panu Jakubowi Bornusowi pamiątkę oraz przekazał podziękowania za udzieloną pomoc w organizacji 25 rocznicy powstania 9BBKPanc, życząc dalszej, owocnej współpracy.

Po uroczystym apelu przed trybunami przeszła wojskowa defilada, w wykonaniu żołnierzy 9BBKPanc.JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa