Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 200 00300

 

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Braniewo powiadamia mieszkańców Nowej i Starej Pasłęki, że w związku z realizacją zadania „Remont istniejącego mostu stalowego nad rzeką Pasłęką w miejscowości Nowa Pasłęka” w dniu 16.09.2019r. nastąpi zamknięcie dla ruchu mostu nad rzeką Pasłęką łączącego obie części miejscowości. Planowane zakończenie prowadzenia robót do dnia 15.12.2019r. Dojazd do Starej Pasłęki od Braniewa będzie możliwy drogą powiatową nr 1379 (droga z płyt betonowych). Dojazd do Nowej Pasłęki pozostaje bez zmian, drogą powiatową nr 1377. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Mapa objazdu

Rok: 2019; okres: 08 (1.VI - 31.VII)

Wyniki 8 raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły wystąpienie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

Kategoria I –(BARDZO LEKKIEJ)  uprawy  kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę

Kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

 

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

Tuż po odśpiewaniu Hymnu Narodowego oraz utworzeniu Flagi Narodowej, udaliśmy się do 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewo na uroczysty apel z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wśród zaproszonych gości pojawili się: Wójt Gminy Pan Jakub Bornus, Starosta Powiatu Braniewskiego Pan Karol Motyka, Burmistrz Miasta Braniewa Pan Tomasz Sielicki, Komendant Powiatowy Policji w Braniewie nadkom. Tadeusz Telenga, kapelan ks. ppor. Sławomir Jarocki a także st.chor.sztab. Mariusz Sobiło podoficer dowództwa 9BBKPanc.

Ten wyjątkowy apel był również doskonałą okazją do wręczenia wyróżnień i awansów a także złożenia podziękowań i gratulacji dla żołnierzy i pracowników Brygady.

Dowódca 9BBKPanc płk Dariusz Kosowski wręczył Wójtowi Gminy Braniewo Panu Jakubowi Bornusowi pamiątkę oraz przekazał podziękowania za udzieloną pomoc w organizacji 25 rocznicy powstania 9BBKPanc, życząc dalszej, owocnej współpracy.

Po uroczystym apelu przed trybunami przeszła wojskowa defilada, w wykonaniu żołnierzy 9BBKPanc.JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa