Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem NR 29/VIII/2020 Wójta Gminy Braniewo z dn. 25 maja 2020 r., informuje się, że dn. 12.06.2020 r.(piątek), Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

Za niespełna dwa tygodnie, a dokładnie 9 listopada, w Braniewskim Centrum Kultury odbędzie się Koncert Hip-Hop.

Zdecydowanie wydarzenie ma na celu promocję kultury Hip-Hop, uczulenie na szkodliwość internetowego hejtu i problemów związanych z jego następstwami a także nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Wójt Gminy Braniewo Pan Jakub Bornus, reprezentujący Gminę Braniewo, wspólnie z Burmistrzem Miasta Braniewa Panem Tomaszem Sielickim, reprezentującym Miasto Braniewo objęli Patronat nad całym wydarzeniem.

Harmonogram wydarzenia brzmi ciekawie, z pewnością będzie cieszył się dużym zainteresowaniem, więc już dziś chcemy serdecznie zaprosić Was na to jakże szczytne wydarzenie organizowane w naszym rejonie. !

Tuż za ciekawym harmonogramem znajduje się długa lista sponsorów - dziękujemy za włączenie się w całą inicjatywę !

PS. Szczegóły znajdziecie tu:
https://www.facebook.com/events/643453459394048/


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa