Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

Dnia 29.09.2019r. Przewodniczący Rady Gminy Braniewo Pan Stanisław Żołędziewski a zarazem Sołtys Sołectwa Stępień uczestniczył w uroczystej mszy św. w intencji Ojczyzny, sprawowanej przez kapelana Prezydenta RP ks. Zbigniewa Krasa, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Żołędziewski, również w imieniu Starosty Braniewskiego Pana Karola Motyki oraz ks. kap. Leszka Galicy wręczył pamiątkowy obraz przedstawiający naszą braniewską Bazylikę Mniejszą pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Wizyta była również doskonałą okazją do zwiedzenia pomieszczeń Pałacu Prezydenckiego. Odwiedzono m.in. Antyszambra, Salę Obrazową, Salonik Zimowy a także Salę Balową.JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa