Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

Wyróżnienia i awanse, wojskowa defilada, pokaz sprzętu bojowego, piknik militarny dla mieszkańców - tak wyglądało święto 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej. W tym roku obchody były wyjątkowo uroczyste, bo związane z 25-leciem jednostki.

9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej przez ćwierć wieku istnienia stała się ważną częścią Wojska Polskiego. Czynnie uczestniczy w różnych misjach zagranicznych. 

Święto brygady było okazją do awansów i uhonorowania żołnierzy za ich służbę, a także osób ściśle związanych z jednostką odznakami i okolicznościowymi sygnetami. 

Dla mieszkańców święto brygady to przede wszystkim możliwość spędzenia czasu z żołnierzami i zapoznania się z technicznymi szczegółami sprzętu bojowego. 

W imieniu Wójta Gminy Braniewo Pana Jakuba Bornusa, w uroczystościach uczestniczył oddelegowany pracownik urzędu gminy, Pan Eugeniusz Broniszewski. 

Swoją obecnością zaszczycił również Prezes Gminnej Spółki PERiG - Pan Robert Mirkowski 

Jeszcze raz na ręce Dowódcy, Pana płk Dariusza Kosowskiego, składamy życzenia wszystkim żołnierzom 9BBKPanc, wielu sukcesów, właściwego wykorzystania życiowej wiedzy i doświadczenia oraz satysfakcji na kolejne lata służby ojczyźnie w imię obronności. JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa