Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

W dniu 12 września 2019 r. Sekretarz Gminy Braniewo Pan Krzysztof Łabuda w zastępstwie Wójta Pana Jakuba Bornusa, gościł w Urzędzie Gminy szanownych Jubilatów 50 lecia pożycia małżeńskiego - Państwo Teresę i Adama Wójcik z miejscowości Maciejewo wraz z ich najbliższymi.

Sekretarz wręczył Jubilatom medale za 50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego, nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę.

Ponadto Jubilaci otrzymali list gratulacyjny od Wójta Gminy Braniewo Pana Jakuba Bornusa, kwiaty i miły upominek. Sekretarz złożył Państwu Wójcik najserdeczniejsze życzenia, zdrowia i dalszych lat życia w zdrowiu i miłości. Jubilaci nie kryli wzruszenia.

Pani Teresa urodziła się w Braniewie a Pan Adam przyjechał na nasze tereny w 1966 r. spod Wadowic. Jubilaci doczekali się trójki dzieci oraz pięciu wspaniałych wnuczek. 

Dostojnym Jubilatom życzymy samych radosnych dni w zdrowiu oraz wszelkiej pomyślności !!!JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa