Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Braniewo powiadamia mieszkańców Nowej i Starej Pasłęki, że w związku z realizacją zadania „Remont istniejącego mostu stalowego nad rzeką Pasłęką w miejscowości Nowa Pasłęka” w dniu 16.09.2019r. nastąpi zamknięcie dla ruchu mostu nad rzeką Pasłęką łączącego obie części miejscowości. Planowane zakończenie prowadzenia robót do dnia 15.12.2019r. Dojazd do Starej Pasłęki od Braniewa będzie możliwy drogą powiatową nr 1379 (droga z płyt betonowych). Dojazd do Nowej Pasłęki pozostaje bez zmian, drogą powiatową nr 1377. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Mapa objazdu

Rok: 2019; okres: 08 (1.VI - 31.VII)

Wyniki 8 raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły wystąpienie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

Kategoria I –(BARDZO LEKKIEJ)  uprawy  kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę

Kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

 

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

W dniu 12 września 2019 r. Sekretarz Gminy Braniewo Pan Krzysztof Łabuda w zastępstwie Wójta Pana Jakuba Bornusa, gościł w Urzędzie Gminy szanownych Jubilatów 50 lecia pożycia małżeńskiego - Państwo Teresę i Adama Wójcik z miejscowości Maciejewo wraz z ich najbliższymi.

Sekretarz wręczył Jubilatom medale za 50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego, nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę.

Ponadto Jubilaci otrzymali list gratulacyjny od Wójta Gminy Braniewo Pana Jakuba Bornusa, kwiaty i miły upominek. Sekretarz złożył Państwu Wójcik najserdeczniejsze życzenia, zdrowia i dalszych lat życia w zdrowiu i miłości. Jubilaci nie kryli wzruszenia.

Pani Teresa urodziła się w Braniewie a Pan Adam przyjechał na nasze tereny w 1966 r. spod Wadowic. Jubilaci doczekali się trójki dzieci oraz pięciu wspaniałych wnuczek. 

Dostojnym Jubilatom życzymy samych radosnych dni w zdrowiu oraz wszelkiej pomyślności !!!JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa