Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

Zapraszamy na Wybory do VI kadencji organów Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, które odbędą się 28 lipca 2019r. w Urzędzie Gminy Braniewo (parter), w godzinach 8.00-18.00.

"Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz.U.2018 poz.1027)Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza funkcjonuje za pomocą powołanych, podczas pośrednich i dwustopniowych wyborów, organów Izby: Rad Powiatowych, Walnego Zgromadzenia, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Kadencja organów jest czteroletnia i właśnie w tym roku, z dniem 31 maja 2019 roku, upływa V kadencja organów Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.
W związku z powyższym kolejne wybory VI kadencji zostały wyznaczone na dzień 28 lipca 2019 roku."

 


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa