Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

W piątek 26 kwietnia, w Urzędzie Gminy Braniewo odbyła się kolejna Sesja Rady Gminy Braniewo.


Głównym punktem podczas sesji było uchwalenie w sprawie zmiany statutu Gminy Braniewo oraz uchwalenie podziału sołectw, likwidacji osiedla oraz nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Braniewo.
Przez najbliższe lata w Gminie Braniewo były 22 sołectwa i jedno samodzielne Osiedle Lipowina. Od teraz nastąpi zmiana, mianowicie będziemy posiadać 25 sołectw, osiedle Lipowina przekształci się w sołectwo a miejscowości Pęciszewo, Podleśne oraz Gronówko będą oddzielnymi sołectwami.
Od maja rozpoczną się spotkania z mieszkańcami oraz wybory na sołtysa w poszczególnych sołectwach w naszej gminie. Zachęcamy do czynnego udziału w organizowanych spotkaniach, o tym więcej już wkrótce.JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa