Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Informuje się, że dn. 21.06.2019 r. (piątek), Urząd Gminy w Braniewie będzie nieczynny.

Wyniki drugiego raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły występowanie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

- kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

W miniony piątek w Centrum Kongresowo-Konferencyjnym Expo Mazury w Ostródzie, odbył się po raz trzeci Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach organizowany przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezina.

W tym wyjątkowym wydarzeniu udział wzięło prawie półtora tysiąca osób, a wśród nich przedstawiciele naszych sołectw oraz Wójt Gminy Pan Jakub Bornus.

Frekwencja świadczy o wysokiej pozycji Sołtysa w życiu społecznym. To wyjątkowe wydarzenie odbywa się po to, by docenić Sołtysów za ich pracę na rzecz rozwoju sołectw oraz aktywizację lokalnej społeczności. Uroczystość jest także okazją do wymiany doświadczeń związanych z rozwojem obszarów wiejskich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Podczas obchodów Marszałek wyróżnił ok. stu Sołtysów. Jest nam niezmiernie miło przekazać, że wśród wyróżnionych, znalazł się Sołtys Mikołajewa, Pan Jan Dawnorowicz, który odebrał z rąk Marszałka Pana Gustawa Marka Brzezina symboliczne podziękowania.

Sołtysi zostali docenienia za wieloletnie zaangażowanie w działania wpływające na poprawę wizerunku miejscowości, a tym samym wzrost jakości życia mieszkańców.

Spotkanie uświetnił występ Zespołu Akcent.

Dziękujemy naszym Sołtysom za reprezentację Gminy na tej wyjątkowej uroczystości.

 


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa