Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

  1. Wejdź na strone euslugi.gminabraniewo.pl
  2. Zarejestruj się lub zaloguj za pomocą profilu zaufanego.
  3. Wypełnij formularz rejestracyjny i kliknij „załóż konto”.
  4. System prezentuje komunikat: Poprawnie zarejestrowano użytkownika. W celu aktywacji postępuj zgodnie z instrukcjami w przesłanym e-mailu.
  5. Przyjdź do Gminy lub zadzwoń 55 644 03 27 żeby potwierdzić swoje dane i aktywować konto.
  6. Zaloguj się by korzystać z eUsług.

Instrukcje obsługi

ePłatności

- Umożliwia rozliczenie zaległości za pomocą płatności online.

- Kontrahent może sprawdzić podstawę naliczenia płatności, obsługę historii płatności, zrealizowanie płatności za pomocą internetowych przelewów bankowych lub kart kredytowych.

- System generuje przelewy bankowe i pocztowe oraz powiadamia o zbliżających się terminach płatności należności.

 

eBOI – Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

- Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

- Deklaracja na podatek od nieruchomości

- Deklaracja na podatek rolny

- Deklaracja na podatek leśny

- Deklaracja na podatek od środków transportowych

- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

- Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa