Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

Rok: 2019; okres: 08 (1.VI - 31.VII)

Wyniki 8 raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły wystąpienie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

Kategoria I –(BARDZO LEKKIEJ)  uprawy  kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę

Kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

 

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

  1. Wejdź na strone euslugi.gminabraniewo.pl
  2. Zarejestruj się lub zaloguj za pomocą profilu zaufanego.
  3. Wypełnij formularz rejestracyjny i kliknij „załóż konto”.
  4. System prezentuje komunikat: Poprawnie zarejestrowano użytkownika. W celu aktywacji postępuj zgodnie z instrukcjami w przesłanym e-mailu.
  5. Przyjdź do Gminy lub zadzwoń 55 644 03 27 żeby potwierdzić swoje dane i aktywować konto.
  6. Zaloguj się by korzystać z eUsług.

Instrukcje obsługi

ePłatności

- Umożliwia rozliczenie zaległości za pomocą płatności online.

- Kontrahent może sprawdzić podstawę naliczenia płatności, obsługę historii płatności, zrealizowanie płatności za pomocą internetowych przelewów bankowych lub kart kredytowych.

- System generuje przelewy bankowe i pocztowe oraz powiadamia o zbliżających się terminach płatności należności.

 

eBOI – Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

- Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

- Deklaracja na podatek od nieruchomości

- Deklaracja na podatek rolny

- Deklaracja na podatek leśny

- Deklaracja na podatek od środków transportowych

- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

- Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa