Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

Wyniki drugiego raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły występowanie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

- kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

UGOSP3

23 stycznia 2019 roku, w siedzibie Urzędu Gminy w Braniewie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Braniewie.

W zebraniu oprócz przedstawicieli poszczególnych jednostek OSP z terenu gminy Braniewo uczestniczył Wójt Gminy Jakub Bornus oraz komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko. Podczas posiedzenia dokonano podsumowania działalności jednostek OSP z gminy Braniewo, omówiono najważniejsze inwestycje realizowane w 2018 roku. Zebrani przedstawili plany zakupów, potrzeby sprzętowe oraz szkoleniowe dla trzech jednostek OSP działających na terenie gminy Braniewo. Zebrani poinformowani zostali również o pozyskaniu sprzętu dla jednostki OSP Lipowina dzięki programowi prewencyjnemu PZU „POMOC TO MOC” w ramach projektu „BEZPIECZNI NA DRODZE”. Do strażaków – ochotników trafiły
fantomy do nauki udzielania pierwszej pomocy, szyny do unieruchamiania urazów, zestaw do oznakowywania miejsca zdarzenia – wypadków, kamizelka KED oraz alkogogle.

Zakupione zostało m.in. szyny podciśnieniowe, fantom noworodka i osoby dorosłej, niezbędny zestaw do oznakowania miejsca wypadku, alkogoogle do pokazania negatywnego wpływu alkoholu i kamizelka KED. „Pomoc To Moc”, w ramach projektu „Bezpieczni na drodze” „Pomoc To Moc”, w ramach projektu „Bezpieczni na drodze”.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa