Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

Wyniki drugiego raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły występowanie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

- kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

DSC 0034

Wczoraj w Świetlicy Wiejskiej w Lipowinie został przekazany sprzęt dla strażaków ochotników z OSP Lipowina jaki otrzymaliśmy dzięki programowi prewencyjnemu PZU „Pomoc To Moc”, w ramach projektu „Bezpieczni na drodze” przy wsparciu strażaków z OSP Lipowina oraz Warmińskiego Stowarzyszenia Motocyklistów Warmia Bikers Braniewo. Kwota jaka została pozyskana to nieco ponad 13 tyś złotych. Zakupione zostało m.in. szyny podciśnieniowe, fantom noworodka i osoby dorosłej, niezbędny zestaw do oznakowania miejsca wypadku, alkogoogle do pokazania negatywnego wpływu alkoholu i kamizelka KED. Cały sprzęt ma na celu poprawę szeroko pojętego bezpieczeństwa zarówno na drodze jak i poza nią.

Ale to nie koniec...w ramach działań przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia w formie warsztatów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, zachowania w czasie wypadku oraz zasad ruchu drogowego. Każdy uczestnik będzie miał okazję przeprowadzić resuscytację noworodka oraz osoby dorosłej, zweryfikować wpływ alkoholu na postrzeganie dzięki alkogoglom oraz wziąć udział w zabezpieczeniu miejsca wypadku.

Wójt Gminy Jakub Bornus wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Żołędziewskim podziękowali za trud i wysiłek związany z koordynacją projektu i wręczyli wiceprezesowi Stowarzyszenia Warmia Bikers Braniewo - Panu Konstantemu Hołodiuk, Skarbnikowi Warmia Bikers Braniewo - Panu Marianowi Nadziejko oraz pracownikowi Fundacji Żółty Szalik - Pani Jolancie Skowroń upominki za nadzorowanie działań związanych z projektem oraz wspólny sukces. Tymczasem następuje czas intensywnej pracy i działania - zaczynamy !!!

 


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa