Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

Wyniki drugiego raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły występowanie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

- kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

DSC 0823

Zapraszamy Państwa na XXXX Sesję Rady Gminy Braniewo, która odbędzie się dnia 7 września 2018 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Braniewo.

Porządek obrad XXXV Sesji Rady Gminy Braniewo:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje przedstawicieli jednostek współpracujących z gminą.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy położonej w obrębie Gronowo.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Nowa Pasłęka na okres dłuższy niż 3 lata.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z działką gruntu położoną w obrębie Wola Lipowska.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Podgórze.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Pęciszewo na okres dłuższy niż 3 lata.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Nowa Pasłęka na okres dłuższy niż 3 lata.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Podgórze na okres dłuższy niż 3 lata.
 13. Przerwa 15 minut.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Rogity na okres dłuższy niż 3 lata.
 15. Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego PN.4131.236.2018 z dnia 28.06.2018 r.
 16. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Braniewo w Pętli Żuławskiej spółce z o.o. z siedzibą w Elblągu w celu ich dobrowolnego umorzenia.
 18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminie Braniewo obejmującego część obrębu geodezyjnego Nowa Pasłęka w Gminie Braniewo.
 19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminie Braniewo obejmującego część obrębu geodezyjnego Stępień w Gminie Braniewo.
 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 103/VII/2017 Rady Gminy Braniewo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2018-2025.
 21. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Braniewo na 2018 rok.
 22. Zapytania i wolne wnioski.
 23. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 24. Zakończenie obrad.

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa