Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

DSC 0823

Zapraszamy Państwa na XXXX Sesję Rady Gminy Braniewo, która odbędzie się dnia 7 września 2018 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Braniewo.

Porządek obrad XXXV Sesji Rady Gminy Braniewo:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje przedstawicieli jednostek współpracujących z gminą.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy położonej w obrębie Gronowo.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Nowa Pasłęka na okres dłuższy niż 3 lata.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z działką gruntu położoną w obrębie Wola Lipowska.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Podgórze.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Pęciszewo na okres dłuższy niż 3 lata.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Nowa Pasłęka na okres dłuższy niż 3 lata.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Podgórze na okres dłuższy niż 3 lata.
 13. Przerwa 15 minut.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Rogity na okres dłuższy niż 3 lata.
 15. Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego PN.4131.236.2018 z dnia 28.06.2018 r.
 16. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Braniewo w Pętli Żuławskiej spółce z o.o. z siedzibą w Elblągu w celu ich dobrowolnego umorzenia.
 18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminie Braniewo obejmującego część obrębu geodezyjnego Nowa Pasłęka w Gminie Braniewo.
 19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminie Braniewo obejmującego część obrębu geodezyjnego Stępień w Gminie Braniewo.
 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 103/VII/2017 Rady Gminy Braniewo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2018-2025.
 21. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Braniewo na 2018 rok.
 22. Zapytania i wolne wnioski.
 23. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 24. Zakończenie obrad.

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa